Ηλεκτρονική Αξιολόγηση ΓΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Η Ηλεκτρονική Αξιολόγηση εφαρμόζεται πιλοτικά για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 σε επιλεγμένα Τμήματα και μαθήματα. Κατά την είσοδό σας στο σύστημα αξιολόγησης θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ώστε να προχωρήσετε στην αξιολόγηση του μαθήματος. Τα e-mail θα χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση της καταγραφής των απαντήσεών σας και στη συνέχεια θα διαγραφούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων.
Οι υποχρεωτικές ερωτήσεις υποδεικνύονται με κόκκινο αστερίσκο.
Παρακαλούμε να είστε ειλικρινείς και προσεκτικοί!

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη!