Ηλεκτρονική Αξιολόγηση ΓΠΑ
Ηλεκτρονικό Σύστημα Αξιολόγησης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΗ διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης του ΓΠΑ έχει ολοκληρωθεί! Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας!


Copyright © 2020. Agricultural University of Athens. All site information & materials are fully GDPR compliant. All rights reserved | webmaster Dr Dimitrios Vlachakis